Konstnärliga ledare

Konstnärliga ledare

Jaani Helander

Jaani Helander tog sin magisterexamen i musik från Sibelius-akademin 2013 från klassen av professor Martti Rousi och har sedan dess varit medlem i Helsingfors stadsorkester. Han studerar för närvarande under professor Natalia Gutman vid Scuola di Musica di Fiesole i Florens, Italien. Han arbetar också som cello-lärare vid Sibelius-akademin.

Kreeta-Julia Heikkilä

Som mångsidig violinist är Kreeta-Julia Heikkilä en internationellt eftertraktad konsertmästare, solist och kammarmusiker som förutom sin konsertverksamhet fokuserar på att utveckla den klassiska musikens kultur genom att agera t.ex. Som konstnärlig ledare för Helsingfors kammarmusikfestival.