Kreeta-Julia Heikkilä

Kreeta-Julia Heikkilä

Den mångsidiga, energiska och dynamiska violinisten Kreeta-Julia Heikkilä är en internationellt efterfrågad konsertmästare, solist och kammarmusiker.

Heikkilä har uppträtt som kammarmusiker och solist på flera internationella festivaler i europeiska länder, Sydkorea, Amerika och Ryssland. Förutom åtskilliga finska orkestrar har hon spelat utomlands, bl.a. som solist med Danska kammarorkestern, iPalpiti kammarorkester och Fairbanks symfoniorkester. I 2022 debuterade Heikkilä i Helsingfors Musikhus som solist med Europeiska Ungdomsorkester.

Heikkilä har arbetat som fast konsertmästare i Vasa stadsorkester (2012), Danmarks Radios kammarorkester (2013-) och Uleåborgs Sinfonia (2015). 2022 började hon som 2:e konsertmästare i Helsingfors stadsorkester. Utöver detta har han arbetat som gästkonsertmästare i Finland och utomlands, bl.a. i Londons BBC symfoniorkester.

Utöver sin konsertverksamhet även ägnar sig åt att utveckla den klassiska musikkulturen genom att bl.a. arbeta som konstnärlig ledare för Helsinki Chamber Music Festival och konsertserien Minimalia, som han grundade. Som medlem i pianotrion Teos, med cellisten Jaani Helander och pianisten Jaan Ots, har han aktivt gett konserter sedan 2017.

Sedan 2019 har Kreeta-Julia arbetat som kammarmusik- och violinlärare vid Sibelius-Akademin. Som passionerad lärare undervisar han även i fiolmästarklasser på sommaren, t.ex. i Raudaskylä och Joutseno.

Kreeta-Julia Heikkilä började studera violin i fem års ålder för Géza Szilvay vid Östra Helsingfors musikinstitut, varefter hon fortsatte sina studier vid Sibelius-Akademin för Tuomas Haapanen, Mi-kyung Lee, Päivyt Meller och Tero Latvala. I London studerade hon för Jan Repko vid Royal College of Music i London och tog även solistdiplom för Tim Frederiksen som medlem i Trio Nord vid The Royal Danish Academy of Music.

Heikkilä förfogar över en Andrea Guarneri-violin från 1680 som ägs av Finska kulturfonden.