Joel Laakso

Joel Laakso

Joel Laakso är förste solocellist i Kungliga Danska Orkestern. Laakso har konserterat i de flesta europeiska länder, Förenta Staterna, Sydamerika, Ryssland, Japan, Kina och Australien. Åren 2000-2014 spelade han som cellist i Nya Helsingforskvartetten och numera är han medlem i Poseidonkvartetten. Joel Laakso har uppträtt som solist bl.a. med RSO, Tapiola Sinfonietta och Kungliga Danska Orkestern.

Joel började spela cello i 5 års ålder vid musikinstitutet i Riihimäki och fortsatte sedan sin utbildning vid Sibelius-Akademin för bl.a. Martti Rousi, Erkki Rautio och Marcel Bergman. Vid Edsbergs kammarmusikinstitut studerade han för Torleif Thedéen.